바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리
คลิกลูกศรเพื่อดูข้อมูลเพื่มเติม

กู้คืนประสิทธิภาพและแก้ไขจุดบกพร่องในคราวเดียว

ศัลยกรรมตกแต่งหัวนม

เปลี่ยนความวิตกกังวลที่ซ่อนไว้เป็นความมั่นใจ

 • #หัวนมบอด
 • #ลดขนาดหัวนม
line

เคสหัวนมบอดมีเยอะ
อย่างคาดไม่ถึง

หัวนมบอด คือ สภาพของหัวนมที่ยื่นออกจากฐานหัวนมไม่มากเพียงพอหรือหัวนมยุบเข้าไปด้านในเต้านม
ในปัจจุบันมีเคสที่มีความกังวลเรื่องหัวนมอยู่เยอะอย่างคาดไม่ถึง จากสถิติพบว่าประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงทั่วโลกมีสภาพหัวนมบอด สาเหตุของการเกิดหัวนมบอดมีทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ผลจากการเป็นมะเร็งเต้านมหรือโรคเต้านมอักเสบ แต่โดยส่วนมากจะเกิดจากสาเหตุที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น เนื้อเยื่อในการสร้างหัวนมไม่เพียงพอหรือท่อน้ำนมสั้นเกินไป, พังผืดรอบท่อน้ำนมก่อตัวจนแข็งดึงรั้งหัวนม เป็นต้น

หัวนมบอดสามารถแบ่งออกได้เป็นระดับ 1 ถึงระดับ 3
โดยระดับ 1และระดับ 2 คือ สภาพที่หัวนมเป็นปกติเกือบตลอดเวลาหรือหัวนมกลับเป็นปกติเมื่อถูกกระตุ้นและระดับ 3 คือ หัวนมยุบตัวเข้าไปด้านในทั้งหมด

หากหัวนมบอดในระดับ 1 หรือระดับ 2 อาจไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด
สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยความพยายามของตนเอง
แต่ในระดับ 3 แนะนำให้แก้ไขโดยการผ่าตัด

banobagi plastic surgery model
ประเภทของการศัลยกรรมตกแต่งหัวนมบอด
 • หัวนมบอดระดับ 1

  หัวนมคงสภาพปกติเกือบตลอดเวลา
  แต่กลับไปเป็นหัวนมบอดบ้างบางครั้ง

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

 • หัวนมบอดระดับ 2

  ปกติหัวนมจะยุบเข้าไปแต่สามารถยื่นกลับออกมาเป็นสภาพหัวนมปกติได้
  เมื่อถูกกระตุ้นหรือเจอสถานการณ์บางอย่าง

 • หัวนมบอดระดับ 3

  ถึงแม้จะถูกกระตุ้นก็ยังอยู่ในสภาพหัวนมบอดเหมือนเดิม

จำเป็นต้องรักษา
ด้วยการผ่าตัด

ถือเป็นการผ่าตัดที่มีข้อดีมากมาย
หากเข้าใจเป้าหมายอย่างถ่องแท้

สาเหตุที่ต้องแก้ไขหัวนมบอดไม่ใช่เพียงปัจจัยทางความสวยงามเพียงเท่านั้น
แต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการทำให้หัวนมกลับมาทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
โดยปกติแล้วหัวนมมีหน้าที่หลักๆ 2 อย่าง คือ ความสามารถในการรับความรู้สึกทางเพศและการให้นมบุตร

แต่หากหัวนมไม่ยื่นออกมามากพอ จะส่งผลให้มีข้อจำกัดในการทำให้หัวนมกลับมาทำหน้าที่ได้ดังเดิม
โดยเฉพาะเมื่อหัวนมบอด ผิวหนังที่ถูกพับอยู่เป็นเวลานาน ทำให้ง่ายต่อการสะสมของสารคัดหลั่ง
ด้วยเหตุดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะก่อให้เกิดอาการอักเสบ

อาการอักเสบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจส่งผลให้มีปัญหาในการให้นมบุตร
และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วย จึงควรมีการปรับแก้ไขเพื่อสุขภาพของเต้านม

banobagi plastic surgery model
เป้าหมายของการศัลยกรรมตกแต่งหัวนมบอด
 • + เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องในด้านของความสวยงาม

 • + เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวนมให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางเพศหรือความสามารถในการให้นมบุตร เป็นต้น

 • + เพื่อรักษาสุขภาพของเต้านมผ่านการดูแลสุขอนามัย

ในบรรดาเทคนิคมากมาย
เราต้องคัดสรรวิธีที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุด

การศัลยกรรมตกแต่งหัวนมบอดสามารถทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพหัวนมของคนไข้,
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยดูว่าผู้ป่วยมีความต้องการคงท่อน้ำนมเอาไว้เพื่อให้สามารถให้นมบุตรได้หลังผ่าตัดหรือไม่

โดยส่วนใหญ่แล้วหากสามารถทำได้ การผ่าตัดแก้ไข้โดยให้หลังผ่าตัดยังสามารถให้นมบุตรได้อยู่เป็นวิธีที่ดีกว่า
แต่หากเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นในการให้นมบุตรหรือหัวนมบอดมากจนมีโอกาสที่ต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ
จะผ่าตัดแก้ไขโดยยึดเป้าหมายในด้านความสวยงามเป็นหลักมากกว่าคำถึงการให้นมบุตร

วิธีการศัลยกรรมตกแต่งหัวนมบอด
วิธีการศัลยกรรมโดยไม่ตัดท่อน้ำนม
 • วิธีการศัลยกรรมโดยไม่ตัดท่อน้ำนม STEP 01
  STEP 01
 • วิธีการศัลยกรรมโดยไม่ตัดท่อน้ำนม STEP 02
  STEP 02
 • วิธีการศัลยกรรมโดยไม่ตัดท่อน้ำนม STEP 03
  STEP 03

แก้ไขหัวนมให้ยื่นกลับออกมาเป็นปกติโดยการดึงหัวนมขึ้นและกรีดเล็กๆ จากนั้นทำการเย็บบริเวณฐานหัวนม วิธีผ่าตัดดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการให้นมบุตร แต่สำหรับเคสที่มีหัวนมบอดรุนแรงไม่สามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้

วิธีการศัลยกรรมโดยการตัดท่อน้ำนมและเย็บ
 • วิธีการศัลยกรรมโดยการตัดท่อน้ำนมและเย็บ STEP 01
  STEP 01
 • วิธีการศัลยกรรมโดยการตัดท่อน้ำนมและเย็บ STEP 02
  STEP 02
 • วิธีการศัลยกรรมโดยการตัดท่อน้ำนมและเย็บ STEP 03
  STEP 03

กรีดบริเวณรอบหัวนม ดึงท่อน้ำนมและพังผืดขึ้นมาเพื่อให้หัวนมสามารถยื่นออกมาได้
เย็บเข้าหากันเพื่อยึดคงตำแหน่งหัวนมเอาไว้
อาจส่งผลต่อการให้นมบุตรได้ขึ้นอยู่กับสภาพหัวนมของผู้ป่วย วิธีนี้เป็นวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับ
ผู้ที่มีหัวนมบอดรุนแรง ข้อดี คือ มีโอกาสน้อยมากที่ต้องทำการผ่าตัดซ้ำ

ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าด้วยฝีมือบวกกับ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

หัวนมถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่มีหน้าที่หลากหลายอย่างจึงเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน ส่งผลให้มีรูปทรงหลากหลายด้วยเช่นกัน รวมถึงการเกิดหัวนมบอด ดังนั้นเพื่อการแก้ไขหัวนมบอดที่ถูกต้อง
จำเป็นต้องอาศัยทักษะฝีมือในการผ่าตัดและเลือกวิธีให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

บาโนบากิมีการคำนวณสภาพของหัวนมและทิศทางในการแก้ไขอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษา และเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาพหัวนมของผู้ป่วยมากที่สุดส่งผลให้การผ่าตัดโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็น รูปทรง, ประสิทธิภาพ, สุขอนามัย เป็นต้น และโอกาสในการผ่าตัดซ้ำมีน้อย อีกทั้ง การผ่าตัดยังใช้เวลาสั้นและเนื้อเยื่อมีความเสียหายน้อยทำให้ลดความวิตกกังวลในเรื่องของแผลเป็น
และหลังผ่าตัดสามารถฟื้นตัวได้เร็ว

DR.บันแจซัง, DR.ฮันคยูนัม
ข้อดีในการศัลยกรรมตกแต่งหัวนมบอดที่บาโนบากิ
 • + เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและระยะเวลาในการพักฟื้นสั้นกว่า

 • + การผ่าตัดอย่างประณีตจนแทบไม่เหลือร่องรอยแผลเป็นหลังผ่าตัด

 • + มีความเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับเต้านม

 • + เลือกวิธีที่เหมาสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลเพื่อลดโอกาสในการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ

ปัญหาใหญ่ที่ผู้ป่วยในเคสที่มีความจำเป็นต้องกรีดผิวหนังในการแก้ไขตกแต่งหัวนมกังวลมากที่สุด
คือ รอยแผลเป็นหลังผ่าตัด

บาโนบากิมีการร่วมมือในการรักษากับคลินิกผิวหนังบาโนบากิผ่าน
‘โปรแกรมรักษารอยแผลเป็น (Healing Scar)’
โดยมีการดูแลในส่วนของรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดให้เป็นพิเศษ

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 15 นาที ~ 30 นาที

 • วิธีวางยา

  ยาชาเฉพาะที่

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 7 ~ 10 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 1 ~ 2 ครั้ง

 • พักฟื้น

  สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หลังผ่าตัดทันที

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

การศัลยกรรมแก้ไขหัวนมเป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยาก และแทบไม่ต้องกังวลถึงอาการปวดหรือการพักฟื้นหลังผ่าตัด อีกทั้ง การกรีดเพื่อแก้ไขนั้นเป็นบริเวณไม่กว้าง ยิ่งไปกว่านั้นเรามีการดูแลรักษารอยแผลเป็นร่วมกับคลินิกผิวบาโนบากิ ทำให้รอยแผลแทบไม่หลงเหลือให้เห็น
หลังผ่าตัดอาจมีอาการเจ็บแปลบๆ เมื่อเวลาผ่านไปอาการจะบรรเทาลงตามลำดับ
อาจรู้สึกตึงบริเวณแผลผ่าตัดได้
มีการจ่ายยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาการอักเสบหลังผ่าตัด

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล

การผ่าตัดลดขนาดหัวนม
โอกาสดีในการเปลี่ยนปมด้อยเป็นความมั่นใจ

ขนาดของหัวนมอาจแตกต่างออกไปตามสัดส่วนและทรงของหน้าอก แต่โดยทั่วไปขนาดของหัวนมในอุดมคติจะมีความสูงประมาณ 8 มิลลิเมตรและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร
หากเป็นคนที่มีหัวนมขนาดใหญ่หรือหัวนมใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดเต้านม
ควรพิจารณาถึงการผ่าตัดลดขนาดหัวนม การมีหัวนมใหญ่อาจเป็นมาโดยกำเนิด แต่ก็มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น การให้นมบุตรหลังคลอดหรือถูกกระตุ้นซ้ำๆ, จากการเกิดบาดแผลภายนอก เป็นต้น ในเคสแบบหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกกังวลและสูญเสียความมั่นใจอย่างกระทันหัน เนื่องจากหัวนมมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับตอนแรก

การผ่าตัดลดขนาดหัวนม ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่จำเป็นทางการแพทย์
แต่ถือเป็นการผ่าตัดสำคัญหากคำนึงถึงด้านจิตใจของผู้ป่วย
ที่ต้องการกู้คืนความมั่นใจจากจุดบกพร่องของตนเอง

ปัจจัยที่ส่งผลให้หัวนมมีขนาดใหญ่
 • การให้นมบุตร
  หลังคลอด
 • เกิดบาดแผล
  ภายนอก
 • ถูกกระตุ้นซ้ำๆ
  หลายครั้ง
 • มีขนาดใหญ่แต่กำเนิด
 • ขนาดของหัวนมปกติ
  ขนาดของหัวนมปกติ

คัดสรรวิธีที่เหมาะสมกับคุณ
จากบรรดาหลากหลายวิธี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การศัลยกรรมลดขนาดหัวนมเป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยาก โดยแทบไม่ต้องกังวลถึงผลข้างเคียงและอาการเจ็บปวดเลย แต่ทว่าระดับความพึงพอใจในผลการผ่าตัดนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก
ขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้
การมีสภาพหัวนมใหญ่ของผู้ป่วยแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ทั้งเส้นรอบวง, ความสูง ไปจนถึงความเอียง
ดังนั้นเราต้องเลือกวิธีผ่าตัดที่ได้ผลและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

บาโนบากิมีวิธีการผ่าตัดอันหลากหลายจากความช่ำชองและประสบการณ์หลากหลายปีในด้านการทำศัลยกรรมหน้าอก จากบรรดาหลากหลายเทคนิค เราคัดสรรวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่านมากที่สุด
บาโนบากิมีความมั่นใจ ในการศัลยกรรมลดขนาดหัวนมทีได้ผลจริงและมีความเป็นธรรมชาติ

banobagi plastic surgery model
วิธีการศัลยกรรมลดขนาดหัวนม
ที่แตกต่างกันไปตามสภาพของหัวนม
กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม
 • กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม STEP 01
  STEP 01
 • กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม STEP 02
  STEP 02
 • กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม STEP 03
  STEP 03
 • กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม STEP 04
  STEP 04
 • กรีดบริเวณกึ่งกลางหัวนม STEP 05
  STEP 05

กรีดผิวบริเวณกึ่งกลางของหัวนมและตัดผิวหนังออกเท่าที่ต้องการเพื่อปรับลดความสูงให้เท่าระดับหัวนมปกติ
จากนั้นทำการเย็บปิด ข้อดีของวิธีนี้คือท่อน้ำนมยังสามารถใช้การได้ปกติ

กรีดรูปตัว L
 • กรีดรูปตัว L STEP 01
  STEP 01
 • กรีดรูปตัว L STEP 02
  STEP 02
 • กรีดรูปตัว L STEP 03
  STEP 03
 • กรีดรูปตัว L STEP 04
  STEP 04

กรีดบริเวณส่วนบนของหัวนมเป็นรูปตัว L จากนั้นทำการพับส่วนที่เหลือลงมาเข้าหากัน เพื่อเป็นการลดความสูงของหัวนม เป็นวิธีที่ที่สามารถลดความยาวของหัวนมได้อย่างเห็นผลและใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า

กรีดรูปตัว V
 • กรีดรูปตัว V STEP 01
  STEP 01
 • กรีดรูปตัว V STEP 02
  STEP 02
 • กรีดรูปตัว V STEP 03
  STEP 03
 • กรีดรูปตัว V STEP 04
  STEP 04

กรีดบริเวณส่วนบนหัวนมเป็นรูปตัว V จากนั้นทำการเย็บส่วนที่เหลือ ไม่ใช่ลดแค่ความสูงของหัวนม แต่เป็นวิธีที่สามารถลดขนาดวอลลุ่มโดยรวมทั้งหมดของหัวนมลง มีข้อเสียคือมีโอกาสไปปิดกั้นท่อน้ำนมได้

ปัญหาใหญ่ที่ผู้ป่วยในเคสที่มีความจำเป็นต้องกรีดผิวหนังในการแก้ไขตกแต่งหัวนมกังวลมากที่สุด
คือ รอยแผลเป็นหลังผ่าตัด

บาโนบากิมีการร่วมมือในการรักษากับคลินิกผิวหนังบาโนบากิผ่าน
‘โปรแกรมรักษารอยแผลเป็น (Healing Scar)’
โดยมีการดูแลในส่วนของรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดให้เป็นพิเศษ

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 30 นาที

 • วิธีวางยา

  ยาชาเฉพาะที่

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 7 ~ 10 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 1 ~ 2 ครั้ง

 • พักฟื้น

  สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หลังผ่าตัดทันที

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด

 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

การศัลยกรรมลดขนาดหัวนมเป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยาก และแทบไม่ต้องกังวลถึงอาการปวดหรือการพักฟื้นหลังผ่าตัด อีกทั้ง การกรีดเพื่อแก้ไขนั้นเป็นบริเวณไม่กว้าง ยิ่งไปกว่านั้นเรามีการดูแลรักษารอยแผลเป็นร่วมกับคลินิกผิวบาโนบากิ ทำให้รอยแผลแทบไม่หลงเหลือให้เห็น
เพื่อรูปทรงที่ดีไม่ควรกระตุ้นบริเวณที่ผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ 2สัปดาห์
หลังผ่าตัดบริเวณหัวนมอาจมีความไวต่อความรู้สึกน้อยลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปประสาทสัมผัสจะกลับมาเป็นปกติ

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล