바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

หน้าด้านข้างก็สำคัญพอๆ กัน

ศัลยกรรมลดปากยื่น

โครงสร้างฟันที่สบกันทำให้รูปปากมีเสน่ห์

 • #แก้ไขโครงสร้างฟัน
 • #รูปปากที่มีเสน่ห์

ปากยื่นเป็นสาเหตุให้ ภาพลักษณ์ดูไม่เป็นมิตร

ปกติคนส่วนใหญ่จะเช็ครูปร่างหน้าตาตัวเองผ่านกระจก
ด้วยเหตุนี้คนเรามักจะกังวลส่วนใบหน้าตนเองเมื่อมองจากด้านหน้ามากกว่า แต่ในกรณีบุคคลอื่นมองเราจะเห็นด้านข้างใบหน้าของเราพอๆ กับด้านหน้าและ หน้าด้านข้างมองเพียงแวบเดียวก็เห็นความเป็นมิติของใบหน้าแล้ว อีกทั้งยังเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคนอีกด้วย

ปากยื่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่เป็นมิตร
สัดส่วนใบหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติ, ใบหน้าดูใหญ่,
และทำให้เกิดริ้วรอยร่องแก้มหรือริ้วรอยบริเวณคาง ใบหน้าดูมีอายุ
และปากผิดรูป ส่งผลให้หน้าดูบึ้งตึงเหมือนคนหงุดหงิดตลอดเวลา

ไม่ใช่แค่เพียงปัญหาทางความสวยความงามเท่านั้น
แต่ยังส่งผลเกิดปัญหาทางสุขภาพด้วย เนื่องจากปัญหาการสบฟัน
ทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด เกิดโรคฟันผุ,
การเกิดโรคภูมิแพ้จากพฤติกรรมหายใจทางปาก เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้
ควรวิเคราะห์ปัญหาจากการวินิจฉัยที่แม่นยำเพื่อรับแก้ไขอย่างถูกวิธี

바노바기 성형외과 돌출입 이미지
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปากยื่น
ภาพลักษณ์ดูไม่เป็นมิตร
 • 부자연스러운 얼굴 비율
  สัดส่วนใบหน้าไม่สมดุล
 • 팔자주름, 턱 끝 주름 등 노안
  มีริ้วรอยร่องแก้ม, ริ้วรอยตรงคาง
  หน้าดูมีอายุ
 • 퉁명스럽고 화가 난 듯한 인상
  หน้าดูดุ
  เหมือนคนหงุดหงิดตลอดเวลา
สุขภาพแย่ลง
 • 2급 부정교합 및 충치
  ขากรรไกรบนล่างไม่สบกัน และ โรคฟันผุ
 • 구강 호흡으로 인한 알레르기 유발
  เกิดโรคภูมิแพ้
  จากพฤติกรรมหายใจทางปาก

วิเคราะห์สาเหตุแบบตรงไปตรงมา
เพื่อการวางแผนผ่าตัดอย่างถูกต้อง

ปากยื่นทางการแพทย์ คือ
ลักษณะที่ ปากยื่นออกมามากกว่าเส้นเชื่อมระหว่างปลายจมูกกับปลายคาง

สาเหตุหลักคือ ส่วนฟันยื่นออกมาอย่างเดียว
หรือทั้งฟันและเหงือกยื่นออกมาพร้อมๆ กัน
กรณีที่ส่วนฟันยื่นออกมาอย่างเดียวสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน
แต่คนเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เหงือกและฟันยื่นออกมาพร้อมกันมากกว่า ด้วยลักษณะที่หลากหลายเช่นนี้ต้องทำการตวรจสอบให้แน่นอน เพื่อที่จะวางแผนการผ่าตัดอย่างได้อย่างเหมาะสม

바노바기 돌출입 진단 - 기준선보다 튀어나온 입
บาโนบากิวินิจฉัยลักษณะปากยื่นอย่างละเอียด
 • 전문의의 면밀한 상담
  ปรึกษาอย่างละเอียด
  กับแพทย์เฉพาะทาง
 • 구강악안면외과와의 협진
  รับคำปรึกษาจาก
  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  ศัลยกรรมปากและใบหน้าขากรรไกร
 • 3D 안면 CT 정밀 계측기 등 전문 장비 활용
  ใช้อุปกรณ์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
  อย่างเครื่อง CT แสกนใบหน้า 3มิติ
วางแผนการผ่าตัดอย่างแม่นยำ

การเลื่อนกระดูกแบบ Point A
เป็นกุญแจสำคัญของการผ่าตัดลดปากยื่นบาโนบากิ

Point A คือ จุดเชื่อมต่อกันระหว่างเสากั้นกลางจมูกกับร่องเหนือริมฝีปากยื่นออกมาด้านหน้าเมื่อมองจากมุนด้านข้าง

ชาวเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่จะมีลักษณะปากยื่นแบบ Point A มากกว่า, คือลักษณะที่กระดูกเหงือกทั้งหมดยื่นออกมาด้านหน้า เพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดปากยื่นที่น่าพึงพอใจ
จะต้องทำการผ่าตัดกรีดกระดูกเหงือกด้านบนรวมถึงฟัน แล้วทำการเลื่อนกระดูกเข้า

Point A การผ่าตัดเลื่อนกระดูกที่แม่นยำของบาโนบากิ
เนื่องจากการผ่าตัดโดยการเลื่อนกระดูกคางและขยับกระดูกไปยั
งตำแหน่งที่เหมาะสมจากวางแผนการผ่าตัดที่รอบคอบ
ทำให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
และอีกทั้งการตัดกระดูกที่แม่นยำช่วยป้องกันเส้นเลือดและลดโอ
กาสการเกิดความเสียหายของชั้นผิวหนังอีกด้วย
อีกทั้งเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย
ไม่ยุ่งยากช่วยลดความกังวลของไข้

바노바기 돌출입 수술 A 포인트
ศัลยกรรมลดปากยื่นบาโนบากิ
Point A ผ่าตัดเลื่อนกระดูกที่ให้ผลลัพธ์น่าพึงพอใจยิ่งกว่า
 • A 포인트를 보다 효과적으로 이동시키는 바노바기 돌출입 수술
 • A 포인트를 보다 효과적으로 이동시키는 바노바기 돌출입 수술
 • + การผ่าตัดแบบ Point A
  ตัดครอบคุมกระดูกเหงือกและยึดกระดูกอย่างเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์

 • + แผนการผ่าตัดกระดูกและยึดกระดูกอย่างมั่นคง
  ลดความกังวลในการผ่าตัด

 • + ผ่าตัดอย่างปลอดภัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญป้องกันเส้นเลือดและลดโอกาสการเกิด
  ความเสียหายของชั้นผิวหนัง

บาโนบากิคำนึงถึงการแก้ไขโครง
สร้างฟันและความพึงพอใจด้านคว
ามงาม
ควบคู่กัน

การผ่าตัดลดปากยื่นเป็นวิธีที่สามารถแก้ไขโครงสร้างฟันให้ถูกต้องรวมทั้งเสริมสร้างความสวยงามไปพร้อมๆ กันด้วย
แต่มิติของใบหน้าขึ้นอยู่กับไลน์ความสูงของใบหน้าเมื่อมองจากด้านข้าง และลักษณะปากยื่นของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
แน่นอนว่าการผ่าตัดเลื่อนตำแหน่งคางทำให้หน้าสวยงามมากขึ้นได้ แต่ถ้าคนไข้คาดหวังในผลการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสวยงามอย่างมาก
การผ่าตัดแก้ไขคางอย่างเดียวอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก
การผ่าตัดลดปากยื่นสามารถแก้ไขและให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า

บาโนบากิทำการการวิเคราห์ลักษณะปากอย่างของแต่ละบุคคลอย่างละเอียด
และดำเนินการผ่าตัดตามวิธีที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
เป็นการใช้วิธีการผ่าตัดที่แก้ไขโครงสร้างฟันให้ถูกต้องและสามารถแก้ไขคว
ความบกพร่องต่างๆ ของบุคคลนั้น
ได้ในขณะเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ การผ่าตัดลดปากยื่นของบาโนบากิ
เห็นทั้งผลลัพธ์เรื่องความสวยงามและผลลัพธ์หลังผ่าตัดที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง

바노바기 성형외과 성형모델
การผ่าตัดตามลักษณะที่เหมะสมกับแต่
ละบุคลล
 • ใบหน้า
  ที่ดูดี
  มีมิติได้รูป
  มากขึ้น
 • ภาพลักษณ์ที่
  ดูดีขึ้นจาก
  รูปปากที่มีเสน่ห์
 • รูปหน้าสมส่วน
  กลมกลืนกัน
  เผยความงดงาม
  อย่างโดเด่น
 • 01
  잇몸이 보이는 돌출입
  ปากยื่นยิ้มเห็นเหงือก
  ผ่าตัดลดปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกร
 • 02
  입술이 다물어지지 않는 돌출입
  ปากยื่นทำให้ปิดปากไม่สนิท
  ผ่าตัดลดปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกร 3
  ส่วนที่ยุ่งยากซับซ้อน
 • 03
  팔자주름이 깊은 돌출입
  ปากยื่นทำให้ริ้วรอยร่องแก้มลึก
  ผ่าตัดลดปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกรแบบมินิ
 • 04
  퉁명스러워 보이는 돌출입
  ปากยื่นทำให้หน้าดุ
  ผ่าตัดลดปากยื่น + ผ่าตัดปรับรูปหน้า

กุญแจสำคัญของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด
เพื่อการฟื้นตัวเร็วที่เร็วขึ้น
และผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ผ่าตัดลดปากยื่น ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด
กล้ามเนื้อหรือโครงสร้างชั้นผิวหนังต่างๆ
อาจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหลังจากผ่าตัดตามลักษณะรูปทรงคาง,
จะเห็นผลลัพธ์ตามขั้นตอนการวางแผนผ่าตัดในตอนแรก

ด้วยเหตุนี้ในการผ่าตัดลดปากยื่น
การดูแลเอาใจใส่ตัวเองช่วงพักฟื้นและดูแลอาการบวมหลังผ่า สำคัญเทียบเท่ากับการผ่าตัด
บาโนบากิมีวิธีการจัดการดูแลหลังศัลยกรรมอย่างเป็นระบบ
จากผู้มีความและประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโดยตรง

คู่มือดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และขั้นตอน
โดยใช้อุปกรณ์ที่เน้นเฉพาะอย่างโปรแกรมบำบัดด้วยหินร้อน (Elastone Therapy)
นี่เป็นเหตุผลที่บาโนบากิมั่นใจในผลลัพธ์ของการผ่าตัดปรับแก้ไขรูปหน้า และภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ

โปรแกรมบำบัดด้วยหินร้อน (Elastone Therapy)

เครื่องอัลตราซาวด์ การบำบัดด้วยหินร้อน เครื่อง RF
คลื่นวิทยุความถี่สูง นอกจากจะช่วยลดการบวมแล้ว
ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยคลื่นความถี่วิทยุด้วย ่
ซึ่งเป็นโปรแกรมดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะกับท่านที่ผ่าตัดผ่าตัดปรับรูปหน้า กรามหรือโหนกแก้ม ผ่าตัดขากรรไกร ทำให้เห็นผลลัพธ์หลังผ่าตัดชัดเจนขึ้น

 • 초음파 기기
  เครื่องอัลตราซาวด์

  คลื่นความถี่ของอัลตราซาวด์เมื่อสัมผัสกับผิวหนังผ่านความร้อน
  จะส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัวและช่วยในการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ทำให้ลดอาการบวมได้ดี

 • 스톤 테라피
  โปรแกรมบำบัดด้วยหินร้อน

  การบำบัดด้วยหินจากธรรมชาติที่มีความร้อนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,
  คลายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่โดนรบกวนจากการผ่าตัด นอกจากนั้นยังช่วยในการไหลเวียนโลหิต
  ขจัดสารพิษและของเสียในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
  รวมทั้งป้องกันอาการบวมน้ำอีกด้วย

 • 고주파(RF) 기기
  เครื่อง RF คลื่นวิทยุความถี่สูง

  การส่งคลื่นวิทยุความถี่สูงลงไปเพื่อเพิ่มอุณหภูมิผิวหนังจนถึงชั้นในของผิวหนัง
  ความร้อนจะทำการกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นหนังแท้และเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์
  ช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนดี เผาผลาญดี
  ส่งผลให้ผิวมีความยืดหยุ่นเต่งตึงมากขึ้น

ข้ามไปดูหน้าโปรแกรมบำบัดด้วยหินร้อน

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 3 ~ 4 ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  ยาสลบ

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 14 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  ประมาณ 2~4 วัน

 • นอนโรงพยาบาล

  ประมาณ 2 ครั้ง

 • พักฟื้น

  ประมาณ 7~14 วันหลังทำ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

เมื่อยาสลบหมดฤทธิ์อาจจะเกิดอาการปวด เจ็บแปลบได้ เมื่อเวลาผ่านไปอาการจะค่อยๆ บรรเทา
ตอนล้างแผลหรือตอนตัดไหม อาจมีอาการเจ็บเกิดขึ้นได้นิดนึง
ความรู้สึกตึงและอาการปวดที่เกิดจากความบวม
สามารถบรรเทาได้จากยาระงับอาการปวดที่รพ.ออกใบสั่งยาให้ และการประคบเย็น
บาโนบากิมีบริการดูแลหลังผ่าตัดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

* ข้อมูลจากการสอบถามหาค่าเฉลี่ยจากผู้ที่รับการผ่าตัดจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลคนโปรดใช้วิจารณาในการรับข้อมูล

ดูข้อควรระวังหลังศัลยกรรม

การผ่าตัดด้วยวิธีการแบบผสมผสาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 • ผ่าตัดขากรรไกรแบบมินิ

  การผ่าตัดเสริมกระดูกร่องแก้มหรือผ่าตัดคางร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรแ
  บบมินิจะทำให้ใบหน้ามีเสน่ห์น่าหลงไหลมากยิ่งขึ้น

  ดูการผ่าตัดขากรรไกรแบบมินิ