바로가기 메뉴
래프트 메뉴

ศัลยกรรมจมูก

ติดต่อสอบถาม

ในประเทศ
02-392-2890~2
099-112-4777
EMAIL
thaibanobagi@banobagi.com
มาดู
รูปก่อนและหลัง
รีวิวการศัลยกรรม!
ย้อนเวลา
ให้ใบหน้าดูเยาว์วัย
ศูนย์ชะลอวัย
รูปทรงหน้าอก 7คน7แบบ
ศัลยกรรมหน้าอก บาโนบากิ
GRAND OPEN

본문

การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก

ศัลยกรรมจมูก การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก

ไม่เพียงนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก
แต่ยังฟื้นฟูจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติ!

การนำสิ่งแปลกปลอม
ออกจากจมูก
 • เวลาในการผ่าตัด
  1 ชั่วโมงครึ่ง ~ 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • วิธีวางยาสลบ
  ยานอนหลับ/ยาสลบ
 • พักฟื้นที่รพ.
  ไม่ต้องพักฟื้นที่รพ.
 • ตัดไหม
  หลังผ่าตัด 7~10 วัน
 • เช็คอัพหลังผ่าตัด
  2~3 ครั้ง
 • การพักฟื้น
  ขึ้นอยู่กับวิธีนำออก
คนไข้ที่ควรรักษา
กรณีฉีดจมูกจาก
ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์
(หมอเถื่อน
หมอกระเป๋า)
คนไข้ที่
ควรรักษา
ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ผ่านการ
รับรองด้าน
ความปลอดภัย
กรณีที่ร่าง-
กายคนไข้
ต่อต้านวัส
ดุแปลกปลอม
ผลข้างเคียงที่เกิดจากการเลือกที่ผิดพลาด

วัสดุแปลกปลอมที่ไม่ใช่วัสดุทางการแพทย์ซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียง

การใส่วัสดุที่ไม่ใช่วัสดุทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย เช่น ซิลิโคนที่ใช้อุตสาหกรรม ผงกระดูกเทียม พาราฟิน วาสลีน อะคริลิก และอื่น ๆ ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เมื่อได้รับทรีตเม้นท์ที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้อาจทำให้จุดที่ได้รับทรีตเม้นท์ผิดรูป เกิดการอักเสบ บวม คัน ผิวหนังหย่อนคล้อย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงต่าง ๆ เช่น เกิดหินปูน แผลที่ผิวหนัง เนื้อตาย ฯลฯ หากคุณเลือกผิดพลาดไปแล้ว การนำสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากร่างกายตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ทางเลือกที่ชาญฉลาดในการแก้ไขศัลยกรรมจมูกที่ผิดพลาด!

บาโนบากิ

การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก

วิธีผ่าตัดนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก
 • นำออกตาม
  ประเภทสิ่ง
  แปลกปลอม
 • นำออกตาม
  บริเวณที่ฉีด
 • นำออกตาม
  ความลึกที่ฉีด
คนไข้ส่วนใหญ่มักต้องการแก้ไขรูปทรงจมูกพร้อมกับการนำสิ่ง

แปลกปลอมหรือฟิลเลอร์ออก จึงมักเลือกเลือกวิธีแก้ไขทรงจมูกโดยไม่ผ่าตัดไปพร้อม ๆ กัน

การนำออกตามประเภทสิ่งแปลกสิ่งปลอม
การนำออกตามประเภทสิ่งแปลกสิ่งปลอม
ไฮยารูลอนิคฟิลเลอร์ กรณีไฮลารูลอนิคฟิลเลอร์สามารถกำจัดได้โดยวิธีฉีด hyaluronidase เพื่อสลาย หากต้องการผ่าตัดเสริมจมูก แนะนำให้ผ่าตัดหลังจากฉีดสลาย 2-3 วัน หลังจากที่เช็ครูปทรงจมูกที่แท้จริงแล้ว แต่ในกรณีที่คนไข้ไม่มีเวลา สามารถผ่าตัดทันทีหลังจากฉีดสลายได้เช่นเดียวกัน
ฟิลเลอร์ชนิดอื่นที่ใช้ทางการแพทย์ ในขณะผ่าตัด สามารถนำฟิลเลอร์ออกโดยการใช้เข็มดูดออกจากบริเวณที่เคยฉีดไว้ กรณีฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ถาวร อาทิเช่น Radiesse® แคลเซียมมิเนอรัลฟิลเลอร์ เมื่อเวลาผ่านไปจะสลายตัวเอง
วัสดุแปลกปลอมชนิดอื่น
ซิลิโคนที่ใช้อุตสาหกรรม
เอาออกยาก เมื่อเอาออกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ
ผงกระดูกเทียม
มีลักษณะเหมือนผงซีเมนต์เล็ก ๆ และยึดติดกับเนื้อเยื่อปกติทำให้เอาออกยาก แต่หากผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำออกได้อย่างปลอดภัย
พาราฟิน
เนื่องจากลักษณะพิเศษของพาราฟินที่ฉีดเข้าไปจะแทรกตัวอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อปกติ ทำให้ยากต่อการนำออกทั้งหมด ดังนั้นจะใช้วิธีนำออกเฉพาะจุดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออ่อนและผิวหนัง หากละเลยไม่นำพาราฟินออก อาจสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อจนทำให้เกิดเนื้อตายในที่สุดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าตัดเพื่อนำออก หากบริเวณที่ฉีดพาราฟินอยู่ใกล้ผิวหนังชั้นนอกมาก ๆ จนเกินเป็นรอยตะปุ่มตะป่ำ อาจใช้เนื้อเยื่อจากก้นหรือเนื่อเยื่อบริเวณขมับมาช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื่อเยื่ออ่อนได้
ไหมพิเศษ (High KO, Mis KO ฯลฯ)
บริเวณที่ร้อยไหมอาจเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นและยึดติดแน่นกับเนื้อเยื่อปกติ ดังนั้น การผ่าตัดนำสิ่งแปลกออกจึงจำเป็นต้องนำเนื้อเยื่อปกติบางส่วนออกด้วย
นำสิ่งแปลกปลอมออกตามบริเวณที่ฉีด
นำสิ่งแปลกปลอมออกตามบริเวณที่ฉีด
กรณีฉีดในชั้นผิวที่ลึก ส่วนใหญ่สามารถนำออกได้อย่างปลอดภัย
กรณีฉีดในชั้นที่ใกล้ผิวชั้นนอก อาจไม่สามารถนำสิ่งแปลกปลอมออกได้ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาชั้นผิว และเนื้อเยื่ออ่อนไว้ กรณีนี้จะใช้วิธีการผ่าตัดนำสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ผิวขรุขระ และสัมผัสได้จากภายนอกออก ให้เหลือน้อยที่สุด
วิธีนำสิ่งแปลกออกโดยไม่ผ่าตัด

Accusculpt

ใช้ในกรณีที่เป็นสารที่สามารถใช้เลเซอร์เพื่อสลายได้
โดยจะใช้เลเซอร์ในการสลายสิ่งแปลกปลอมและดูดออกจากช่องเล็ก ๆ

นำออกโดยวิธีกรีด

กรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมในบริเวณกว้างและมีเนื้อเยื่อปกติอยู่เยอะ
สามารถใช้วิธีการกรีดที่ไม่ซับซ้อนเพื่อนำออกได้
การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูกที่บาโนบากิ
เราพยายามนำออกโดยวิธีที่เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติน้อยที่สุด อีกทั้งป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน และแก้ไขรูปทรงจมูกให้สวยงามไปพร้อมกัน