바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

ความพึงพอใจที่จะทำให้ลืมบาดแผลในจิตใจได้

ศัลยกรรมแก้หน้าอก

ทำการวิเคราะห์และแก้ไขความไม่พึงพอใจอย่างเป็นระบบ

 • #แก้ไขความกังวลใจ
 • #รักษาอาการทางจิตใจ

ต้องใช้การพิจารณาเป็นอย่างมากในการผ่าตัดที่มีความยากค่อนข้างสูง

ศัลยกรรมหน้าอกเป็นการศัลยกรรมที่ใหญ่และมีความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อมาก
รวมทั้งเป็นการผ่าตัดที่ขอบเขตค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับการศัลยกรรมอื่นที่เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้า
ด้วยเหตุนี้ การต้องผ่าตัดแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นความกังวลที่ใหญ่มากเช่นกัน
ดังนั้น การผ่าตัดแก้หน้าอกจึงต้องให้ความสำคัญที่แพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากพอ
ทำการวินิจฉัยที่ละเอียดและแก้ไขที่แม่นยำเพื่อลดความกดดันของคนไข้ให้มากที่สุด
ระยะเวลาในการผ่าตัดแก้ไขนั้น ต้องทำในช่วง 6~12 เดือน หลังจากผ่าตัดครั้งก่อนหน้า เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีความคงที่มากขึ้นจากการผ่าตัดครั้งแรกก่อน และยังต้องช่วยทำให้ความมั่นใจ, ความกังวลใจและสภาพจิตใจได้รับการดูแลจนอยู่ในสภาวะที่สามารถผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งได้

banobagi plastic surgery model
จุดเด่นที่สำคัญของการผ่าตัดแก้หน้าอก
 • การแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อลดความกังวล
  เพื่อป้องกันการเกิดความกังวลอีกครั้งและหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม จึงต้องทำการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากพอ
 • กำหนดช่วงเวลาผ่าตัดแก้ที่เหมาะสม
  การผ่าตัดแก้หน้าอกนั้นจะทำได้ในช่วงประมาณ 6 เดือน~12 เดือนหลังจากที่ผ่าตัดครั้งก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะมีความคงที่ในระดับหนึ่งแล้ว
  *หากมีอาการจากผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรง ในกรณีที่เป็นการแก้ไข อาจมีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดเร็วขึ้น
 • การดูแลหลังผ่าตัดที่เหมาะสมที่คำนึงถึงการรักษาทางจิตใจ
  จำเป็นต้องมีการดูแลหลังผ่าตัดที่มั่นคงเพื่อรักษาอาการทางจิตใจที่เกิดจากรอยแผลเป็นหรืออาการเจ็บปวดในการผ่าตัดครั้งก่อน

มีสาเหตุการผ่าตัดแก้ไขที่หลากหลาย,
จึงต้องวิเคราะห์สาเหตุที่แน่ชัดก่อนเป็นอันดับแรก

สาเหตุในการผ่าตัดแก้ไขมีค่อนข้างหลากหลาย เช่น ผลข้างเคียง ความไม่พึงพอใจ และการเปลี่ยนใจ เป็นต้น
การที่จะทราบให้แน่ชัดว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุของการแก้หน้าอก จึงถือเป็นก้าวแรกของการผ่าตัดแก้ไขหน้าอกที่จะทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุด

บาโนบากิมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาวะของหน้าอกได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่องส่องกล้องแบบ Full HD,
เครื่องอัลตราซาวด์ และเครื่อง Mammotome เป็นต้น

อีกทั้ง มีการรวบรวมทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านการศัลยกรรมหน้าอกมาเป็นเวลานาน ทำให้ทราบได้ถึงวิธีการแก้ไขที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละเคส
ดังนั้น จึงสามารถเพิ่มความแม่นยำและความพึงพอใจในการผ่าตัดแก้ได้สูงขึ้น

 • ประสบการณ์และเทคนิคที่มีมาเป็นเวลานานของทีมแพทย์ศัลยกรรมหน้าอก

  ประสบการณ์และเทคนิคที่มีมาเป็นเวลานานของทีมแพทย์ศัลยกรรมหน้าอก

 • เครื่องเฉพาะทางที่สามารถตรวจสอบสภาวะของหน้าอกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

  เครื่องเฉพาะทางที่สามารถตรวจสอบสภาวะของหน้าอกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

บาโนบากิเลือกวิธีการผ่าตัดแก้ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

 • การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากการเกิดพังผืด
  การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากการเกิดพังผืด

  พังผืดนั้นเป็นอาการที่มีเยื่อหุ้มเกาะซิลิโคนเมื่อเสริมใส่เข้าไปในร่างกายของเรา การเกิดพังผืดในระดับปกติที่ไม่รุนแรง จะไม่มีปัญหามากนัก แต่หากเยื่อนั้นเกิดแข็งตัวและทำให้เนื้อสัมผัสไม่เป็นธรรมชาติ รวมทั้งทำให้ซิลิโคนเคลื่อนหรือเกิดการเจ็บได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการนำซิลิโคนรวมถึงพังผืดที่เกาะออกอย่างประณีตและเปลี่ยนเป็นซิลิโคนที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดพังผืดได้

  นำซิลิโคนรวมทั้งพังผืดที่เกาะออก

  เปลี่ยนเป็นซิลิโคนที่มีผิวภายนอกที่สามารถป้องกันการเกิดพังผืดได้

  มีการดูแลหลังผ่าตัดอย่างเป็นระบบที่สามารถป้องกันการเกิดพังผืดได้

 • การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่เท่ากันของหน้าอก
  การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่เท่ากันของหน้าอก

  ความไม่เท่ากันของหน้าอกส่วนใหญ่เป็นการเกิดทั้งในกรณีที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างแน่ชัดหรือแม้จะตรวจสอบแล้ว แต่ก็ทำการเสริมซิลิโคนเข้าไปด้วยการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง หน้าอกของทุกคนจะมีความไม่เท่ากันเล็กน้อยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องทราบและคำนวณความไม่เท่ากันนั้นให้แน่ชัดก่อนเพื่อที่จะเลือกขนาดของซิลิโคนในการทำศัลยกรรมหน้าอกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้ง การแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่เท่ากันนั้น ไม่ใช่แค่ขนาดของหน้าอกเท่านั้น ยังรวมถึงตำแหน่งหรือรูปทรงของหน้าอกและอาการอื่นๆ อีกด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องทำการแก้ไขด้วยการพิจารณาตำแหน่งและความหนาของกล้ามเนื้อหน้าอกที่จะใส่ซิลิโคนเข้าไป

  ตรวจสอบรูปร่างเดิมอย่างละเอียด

  เลือกซิลิโคนที่สามารถทำให้หน้าอกเท่ากัน ได้ด้วยการคำนวณอย่างละเอียด

  ทำการเปลี่ยนซิลิโคนโดยพิจารณาตำแหน่งของซิลิโคน, ความหนาของกล้ามเนื้อหน้าอกและอื่นๆ

 • การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากการที่ซิลิโคนเกิดความเสียหาย
  การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากการที่ซิลิโคนเกิดความเสียหาย

  โดยทั่วไปแล้วซิลิโคนจะไม่ค่อยเกิดความเสียหาย แต่ก็อาจมีความเป็นไปได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น อุบัติเหตุหรือเป็นซิลิโคนที่ใช้มาเป็นเวลานาน จึงทำให้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดแก้ ต้องให้ความสำคัญในการนำเอาซิลิโคน รวมทั้งของเหลวที่อยู่ด้านในออกโดยขึ้นอยู่กับประเภทของซิลิโคนนั้นๆ และทำการเปลี่ยนใช้ซิลิโคนที่มีความปลอดภัยมากกว่าเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย

  แยกซิลิโคนและของเหลว
  ด้านในที่รั่วออกมา

  เปลี่ยนใช้ซิลิโคนใหม่
  ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายน้อยกว่า

 • การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่พอใจรูปทรงและขนาด
  การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่พอใจรูปทรงและขนาด

  ความไม่พอใจหลังจากที่ทำศัลยกรรมหน้าอกเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เลือกใช้ซิลิโคนที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งเหล่านั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องทราบลักษณะพิเศษของซิลิโคนแต่ละประเภทเป็นอย่างดีและต้องสามารถแนะนำรูปทรงและขนาดของซิลิโคนที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคลจากข้อมูลพื้นฐานเหล่านั้นได้ ทรงเนินอกที่มีส่วนโค้งไม่เรียบไปจนถึงด้านล่างที่ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนั้น ในปัจจุบันสามารถเลือกใช้ซิลิโคนที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงอย่างเป็นธรรมชาติไปตามการเคลื่อนไหวของหน้าอกเดิม จึงทำให้สามารถแก้หน้าอกที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจได้

  ตรวจสอบโครงสร้างร่างกาย
  ผ่านการปรึกษาก่อนผ่าตัดแก้ไข

  เปลี่ยนเป็นซิลิโคนที่เหมาะสม
  กับร่างกายของคนไข้

 • การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่พอใจในเนื้อสัมผัส
  การผ่าตัดแก้หน้าอกเนื่องจากความไม่พอใจในเนื้อสัมผัส

  ความรู้สึกสัมผัสของหน้าอกหลังศัลยกรรมส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันตามประเภทของซิลิโคน
  ด้วยเหตุนี้ คนไข้ควรได้รับการตรวจสอบแรงยึดเกาะหรือความยืดหยุ่นของซิลิโคนก่อนทำการผ่าตัดแก้หน้าอก อีกทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องพิจารณาสภาวะของกล้ามเนื้อ, ไขมันและผิวหนังหน้าอกของคนไข้และเลือกซิลิโคนที่สามารถให้เนื้อสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ

  ตรวจสอบเนื้อสัมผัสของซิลิโคน
  ผ่านการปรึกษาก่อนผ่าตัดแก้ไข

  พิจารณาสภาพกล้ามเนื้อและไขมันหน้าอก
  เพื่อเปลี่ยนใช้ซิลิโคนที่มีเนื้อสัมผัสเหมาะสม

การพบกันของบาโนบากิและ Motiva
ทำให้การผ่าตัดแก้ไขมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

การศัลยกรรมหน้าอกมีความสำคัญที่ความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพอๆกับประสิทธิภาพของซิลิโคน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีประสบการณ์ศัลยกรรมหน้าอกมาอย่างยาวนานและทำการผ่าตัดด้วยพื้นฐานของเทคนิค
แต่หากซิลิโคนที่ใช้ไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่พึงพอใจกับผลลัพธ์สูง

ดังนั้น บาโนบากิจึงเลือกใช้ซิลิโคน Motiva ซึ่งเหมาะสมกับการใช้สำหรับผ่าตัดแก้หน้าอก

ซิลิโคน Motiva เป็นซิลิโคนรุ่นใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อทำให้ความพอใจกับการศัลยกรรมหน้าอกสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ยังแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิดพังผืด เนื่องจากมีผิวสัมผัสที่ลื่น (silky texture) และมีคุณสมบัติความคงทนที่ได้รับการรับรองจาก FDA และ ISO
อีกทั้งยังมีลักษณะพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ตามการขยับของร่างกาย ผลหลังการผ่าตัดจึงเป็นธรรมชาติและน่าพึงพอใจ
บาโนบากิ เลือกใช้ซิลิโคน Motiva ที่มีขนาดและความยืดหยุ่นที่หลากหลายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อทำการผ่าตัดแก้หน้าอกให้เป็นที่น่าพึงพอใจ

ดูรายละเอียด การผ่าตัดแก้หน้าอกซิลิโคน Motiva ของบาโนบากิ
banobagi plastic surgery model
ซิลิโคน Motiva ยังเหมาะสมกับการผ่าตัดแก้หน้าอกด้วย
 • เทคนิค BluSeal® ที่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้

  เทคนิค BluSeal®
  ที่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้

 • คุณสมบัติความคงทนที่ได้รับการรับรองจาก FDA และ ISO

  คุณสมบัติความคงทนที่ได้รับการรับรองจาก
  FDA และ ISO

 • มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย

  มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 • ผิวสัมผัสที่ลื่น (silky texture) ป้องกันการเกิดพังผืด

  ผิวสัมผัสที่ลื่น (silky texture) ป้องกันการเกิดพังผืด

เรารับรู้ถึงความกังวลของผู้ป่วย
จึงมีการจัดการอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น

เป็นความจริงที่การผ่าตัดแก้นั้นจะมีความกังวลมากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก
ความกังวลทางจิตใจเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยทั่วไปมักจะมากขึ้นตามขั้นตอนการพักฟื้นหลังผ่าตัดหรือผลลัพธ์ไม่น่าพอใจที่เผชิญตอนผ่าตัดครั้งแรก
บาโนบากิทำการผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดที่ละเอียดและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อลดความกังวลเหล่านั้นของคนไข้ให้น้อยลงไป
ทำการผ่าตัดที่ละเอียดและรวดเร็วเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายมาก และจะทำให้ลดอาการช้ำหรืออาการบวมด้วย
และป้องกันการขยายของแผลเป็นจากการผ่าตัดแก้ โดยการกรีดซ้ำรอยแผลผ่าตัดเดิม
แต่ถึงแม้จำเป็นจะต้องเพิ่มรอยกรีดให้ยาวขึ้น ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากเป็นการผ่าตัดบริเวณใต้ราวนมหรือรักแร้
รวมถึงมีการดูแลรักษารอยแผลเป็นเพิ่มเติมที่ร่วมมือกันกับแพทย์ผิวหนังของบาโนบากิอีกด้วย
หลังผ่าตัด ยังมีการดูแลเพื่อป้องการเกิดพังผืด เช่น การนวดหรือโปรแกรมดูแลช่วงพักฟื้นต่างๆ อีกเช่นกัน

 • ไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อด้วยการผ่าตัดที่ละเอียดและรวดเร็ว
  ไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อ
  ด้วยการผ่าตัดที่ละเอียดและรวดเร็ว
 • ดูแลรักษาอย่างเอาใจใส่โดยการร่วมมือกันกับแพทย์ผิวหนังของบาโนบากิ
  ดูแลรักษาอย่างเอาใจใส่โดยการ
  ร่วมมือกันกับแพทย์ผิวหนังของบาโนบากิ
 • ดูแลหลังผ่าตัดที่จะช่วยป้องกันการเกิดผลข้างเคียงและช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
  ดูแลหลังผ่าตัดที่จะช่วยป้องกัน
  การเกิดผลข้างเคียงและช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยา

  ยานอนหลับ

 • ตัดไหม

  ไม่จำเป็น

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย/ประมาณ 1 วัน

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 2 ~ 3 ครั้ง

 • พักฟื้น

  ประมาณ 3~5 วันหลังทำ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

หลังผ่าตัดอาจรู้สึกเจ็บแปลบๆ, เมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆทุเลาลงเรื่อยๆ
บริเวณที่ผ่าตัดอาจมีอาการตึงมากกว่าปกติได้
ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัด ไม่ควรยกแขนสูง อ้าแขนกว้างหรือทำท่าทางที่จะทำให้หน้าอกเกิดการบวม
เพื่อเป็นการป้องกันอาการอักเสบหรือผลข้างเคียง จำเป็นต้องงดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ประมาณ 2 สัปดาห์

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล

คลิก เพื่อดูรูปก่อน – หลังผ่าตัด

비포&애프터 보기

BEFORE & AFTER

ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด6เดือน

※ รูปที่เห็นอาจมีความแตกต่างกับตัวจริงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการถ่ายภาพ, ภาพนี้ได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้ว