바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

หลุดพ้นจากร่องรอยของความผิดพลาด ให้ดูใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้น

ศัลยกรรมลดริ้วรอย เคสแก้

การผ่าตัดแก้ไขที่ตระหนักถึงลักษณะผิวที่แตกต่างของคนไข้

 • #การผ่าตัดที่ปลอดภัย
 • #การดูแลหลังผ่าตัดอย่างเป็นระบบ

การผ่าตัดลดริ้วรอยเคสแก้นั้น ต้องรอจนกว่าการพักฟื้นจะสมบูรณ์
จึงสามารถพิจารณาผ่าตัดแก้ไขได้

โดยส่วนใหญ่การผ่าตัดลดริ้วรอย
หลังจากที่มีการเปิดกล้ามเนื้อและดึงยกให้กระชับขึ้นจะมีการยึดเอาไว้ด้วยวัสดุที่สามารถสลาย
ได้ เพราะเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในกระบวนการสลายของวัสดุเสริม
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกใช้วิธีการเสริมด้วยวัสดุเทียมเข้าไป ในการกรีดเปิดกล้ามเนื้อออก
จะต้องรอระยะพักฟื้นประมาณ 6 เดือน

เพราะฉะนั้น การผ่าตัดลดริ้วรอยเคสแก้นั้น
ควรจะวิเคราะห์หลังจากที่เนื้อเยื่อต่างๆมีการพักฟื้นเสร็จแล้วประมาณ 6-12เดือน
จึงจะเป็นการดีที่สุด
แต่แน่นอนว่า
อาจจะเกิดกรณีที่มีผลกระทบทำให้เป็นความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตบ้าง
ซึ่งการพักฟื้นของแต่ละท่านอาจจะทำให้ผ่าตัดได้เร็วกว่าเวลาที่แจ้งไปก่อนหน้า
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้นแล้วไม่ทำให้เป็นการแก้ไขซ้ำ
การให้เวลาพักฟื้นที่เพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

동안재수술 모델
ระยะ ของการผ่าตัดลดริ้วรอยเคสแก้
 • ในกรณีทำการผ่าตัดโดยใช้วิธีกรีดและเปิดกล้ามเนื้อของผิว

 • ในกรณีทำการผ่าตัดโดยใส่วัสดุที่เป็นมีรูปแบบสลายได้เข้าไป

ตระหนักถึง การพักฟื้นของของเนื้อเยื่อหรือ
การสลายของวัสดุที่ใช้ช่วยยกกระชับ
เว้นระยะ หลังจากการผ่าตัดครั้งแรก 6-12เดือน
 • ในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ตามอาการของแต่ละท่าน
  จำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขให้เร็วที่สุด

เพราะความกังวลเรื่องการเสียหายของเนื้อเยื่อ และการพักฟื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

เพราะเราทราบอย่างแน่ชัดและตั้งใจอยากจะแก้ไขสาเหตุ
ของอาการที่ไม่พึงประสงค์

ผิวหนังมีหลากหลายชั้น และมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป รวมถึงมีองค์ประกอบที่ซับซ้อน
เพราะเหตุนี้ประเด็นสำคัญของการผ่าตัดแก้ไข
นอกเหนือจากการทำการผ่าตัดกับหมอที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว

ควรที่จะทราบถึงปัญหาและให้คำวินิจฉัยที่ตรงจุดอีกด้วย

บาโนบากิ มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอในในการผ่าตัดของคนไข้ และเลือกวิธีการแก้ไขที่เหมาะกับสภาพอาการ
เพราะฉะนั้นจึงช่วยลดความน่าจะเป็นที่ทำให้เกิดการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ
และเพิ่มความพอใจให้กับการแก้ไขครั้งนี้ด้วย

กรณีเด่นๆ
ที่มี ความจำเป็นต้องมีการแก้ไขใหม่ หลังการผ่าตัดให้ใบหน้าอ่อนเ
เยาว์แล้ว
 • 불충분한 주름 개선
  แก้ไขปัญหาริ้วรอยที่ยังเหลืออยู่

  ในกรณีที่เปิดกล้ามเนื้อผิว แต่ไม่สามารถดึงได้ตึงเพียงพอ
  นอกจากนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้บริเวณเนื้อเยื่อเกิดความเสียหาย โดยใช้เครื่องมือที่แม่นยำ
  แต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องเปิดทิศทางของกล้ามเนื้อได้อย่างถูกวิธี

 • 울퉁불퉁하게 남은 피부 표면
  พื้นผิวที่ยังหลงเหลือความเป็นคลื่น ดูไม่เรียบ

  การเคลื่อนที่ด้านบนและล่าง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ สามารถเกิดจากกรณีการเปิดกล้ามเนื้อ หรือเมื่อเวลาที่เลือดเข้าไปคั่งค้างในบริเวณนั้น

 • 비대칭 발생
  ในกรณีที่มีความไม่เท่ากัน

  ตอนที่ดึงผิวขึ้น อาจจับผิวได้ไม่เท่ากันหรือกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงรูปหน้าคนไข้ได้
  จึงเกิดปัญหาทำให้ใบหน้าดูไม่เท่ากัน ความสำคัญมากกว่าการวินิจฉัยและให้คำปรึกษา
  เป็นการวัดประเมินใบหน้าที่แม่นยำ

 • 단순 재발
  การเกิดซ้ำ

  ผิวหนังจะเกิดริ้วรอยและหย่อยคล้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วง เป็นเรื่องธรรมชาติ
  จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงความยืดหยุ่นผิวของคนไข้แล้วแก้ไขปัญหา
  ถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

ด้วยความรู้ เทคนิคสั่งสมมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเคสไหน
ก็แทบ สามารถแก้ไขได้หมด

บาโนบากิ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2000 จากนั้นได้มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
และได้วิจัยในเรื่องการผ่าตัดให้ใบหน้าอ่อนเยาว์เสมอมา
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในโครงสร้างใบหน้า ชั้นผิว และกล้ามเนื้อ
อีกทั้งมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น ไหมที่ใช้ร้อย
ไหมอีลาสติก ,เอนโดไทน์ที่มีประสิทธิภาพในการยกกระชับแต่ละส่วนของใบหน้า
เพราะเหตุนี้จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการผ่าตัดใบหน้าอ่อนเยาว์เคสแก้ไขได้ทั้งหมด

동안재수술 모델
บาโนบากิ
สามารถที่จะผ่าตัดแก้ไขได้เกือบทุกส่วนของใบหน้า
 • สามารถใช้ข้อมูลทางการแพทย์ที่หลากหลาย
  และจำเป็นในการผ่าตัดใบหน้าให้อ่อนเยาว์
 • สามารถวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของใบหน้าแต่ละแบบ
  สีหน้า รวมไปถึงกล้ามเนื้อ
 • เทคนิค ที่ปลอดภัยผ่านการวิจัยเป็นเวลานาน
 • 동안성형 전담팀

การผ่าตัดที่ปลอดภัย และการดูแลหลังผ่าที่มีระบบ
จะช่วยลดความกังวลเรื่องการผ่าตัดแก้ไข

การผ่าตัดเพื่อใบหน้าอ่อนเยาว์ สิ่งที่สำคัญคือการลดความกังวลของคนไข้
ต้องลดความอันตรายที่เกิดจากผลข้างเคียง
และต้องป้องกันความยืดหยุ่นของผิวที่มาจากการบวมของใบหน้า
รวมถึงป้องกันทำให้ผลลัพธ์การผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ
เพราะจะต้องไม่ให้รอยแผลหลงเหลือบนใบหน้าคนไข้ที่ต้องการจะแก้ไขในเรื่องริ้วรอย

เพื่อการผ่าตัดลดริ้วรอยเคสแก้ไข บาโนบากิจะต้องคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้
จึงมีการผ่าตัดที่ปลอดภัย และโปรแกรมดูแลหลังผ่าตัดอย่างมีระบบ อีกทั้งทางเรามีเทคนิค
ที่ละเอียดในการเปิดกล้ามเนื้อผิว จึงไม่ทำให้เกิดการเสียหายของเนื้อเยื่อ
인포버튼 คัมเลเซอร์ 모바일 아이콘คัมเลเซอร์ คือ? 캄레이저 เครื่องมือที่ส่งพลังงานเลเซอร์เข้าไปที่ผิว ทำให้เกิดความร้อน
ส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดและการผลัดเปลี่ยนของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณนั้นทำงานได้ดี
เป็นการดูแลในเรื่องช่วยกระตุ้นการขับของเสียของเซลล์
และเร่งการสร้างใหม่ของเซลล์ในร่างกาย จึงทำให้บริเวณที่มีอาการบวม ฟกช้ำ
บริเวณที่อักเสบดีขึ้น
인포버튼 ไบโอโพตอน 모바일 아이콘ไบโอโพตรอน คือ? 바이오포톤 ไบโอโพตรอน
คือเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นโดนใช้ความร้อนให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด โดยใช้PDP (Platinum Diamond Photon) ที่มีโมเลกุลนาโนของทองขาวและเพชรเข้าด้วยกัน แสงที่ออกมามีอนุภาคเล็กเพียง 4- 14ไมโคร ทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น เพิ่มสารอนุมูลอิสระในร่างกาย และช่วยขับของเสียออกมาในรูปแบบของเหงื่อ และยังมีประสิทธิภาพช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วย
เป็นเครื่องมือการแพทย์ ที่จะดูแลเรื่องการลดบวม ลดความช้ำ
และเรายังมีโปรเจคที่ช่วยบรรเทารอยกรีดหลังการผ่าตัด
จึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของแผล

동안재수술 모델
ความพยายามของบาโนบากิที่จะลดความกังวลในเรื่องของการผ่าตัดแก้ไข
 • 조직이 거의 손상되지 않는 정교한 수술

  การผ่าตัดที่ละเอียด ไม่ทำให้เกิดการเสียหายของเนื้อเยื่อ

 • 전문 장비를 통한 멍·부기 관리

  การดูแลเรื่องความเขียวช้ำ และความบวมด้วยอุปกรณ์รักษาโดยเฉพราะ

 • 흉터를 보다 집중적으로 치료하는 힐링 스카 프로젝트

  โปรแกรมการรักษาและบรรเทารอยแผล