바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

กำจัดต้นตอของผลข้างเคียงอย่างหมดจด

กำจัด
สารแปลกปลอม

รักษาผลค้างเคียงจากสิ่งแปลกปลอม พร้อมทั้งฟื้นฟูรูปร่างเดิม

 • #คำวินิจฉัยที่แม่นยำ
 • #ฝีมือที่ประณีต

หากมีการฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปแล้วนั้น
ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งก็จำเป็นจะต้องเอาออก

วัสดุทางการแพทย์จะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนถูกนำมาใช้เสมอ แต่บางครั้งด้วยผลเรื่องต้นทุน หรือมีบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์จริง ๆ ต้องการทำหัตถการในราคาถูก ทำให้มีการใช้วัสดุต้นทุนต่ำที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงเช่น การอักเสบ,บวม,คัน หรือผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เช่น มีการสะสมจนเกิดเป็นหินปูนในเนื้อเยื่อ, ผิวหนังเน่าเปื่อย, มะเร็ง เป็นต้น

ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นที่สุดของขั้นตอนการกำจัดสิ่งแปลกปลอม
จะต้องมีความเข้าใจและวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

banobagi plstic surgery model
กรณีที่จำเป็นต้องกำจัดสารแปลกปลอมออก
 • เคยรับการฉีดสารเติมเต็ม ที่ไม่ผ่านการรับรองทางการแพทย์
 • ใช้วัสดุที่
  ไม่มีการทดสอบ
  ความปลอดภัย
 • กรณีที่ร่างกาย
  มีอาการต่อต้าน
  สารแปลกปลอม
  ที่ใส่เข้าไป
 • สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำจัดออกมา
 • สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำจัดออกมา
 • สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำจัดออกมา
 • สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำจัดออกมา

สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำจัดออกมา

ต้องเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
โดยขึ้นอยู่กับสภาพและปัญหาที่พบ

เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างเห็นผลที่สุด ต้องเข้าใจสภาพของเนื้อเยื้อร่างกายบริเวณนั้น และประเภทของสารที่เคยฉีดเข้าไป เพื่อจะได้ทราบวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาบาโนบากิใช้เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อวินิจฉัยลักษณะของเนื้อเยื่อและสารแปลกปลอม หลังการวินิจฉัยหากสามารถสลายได้ด้วยการฉีด ก็ทำการฉีดสลายและใช้เครื่องAccu Scluptดูดออก, หรือหากจำเป็นต้องกรีดผ่าออก จะผ่าเฉพาะบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น โดยพยายามให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีใดก็ตาม กุญแจสำคัญของการผ่าตัดคือนำสิ่งแปลกปลอมออกมาโดยไม่ทำร้ายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น ๆ และจำเป็นต้องใช้คำวินิจฉัยที่แม่นยำและฝีมือที่ปราณีต

วิธีการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ของบาโนบากิ
 • STEP 01
  ตรวจด้วยอัลตราซาวด์
  ตรวจด้วยอัลตราซาวด์

  ตรวจลักษณะของสิ่งแปลกปลอม
  ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
  เพื่อวางแผนการผ่าตัดที่แม่นยำ

 • STEP 02
  กำจัดโดยไม่ผ่าตัด
  กำจัดโดยไม่ผ่าตัด

  กรณีที่สามารถฉีดสลายสิ่งแปลกปลอมได้,
  อาจกำจัดด้วยการฉีดสลายและดูดออกด้วยเลเซอร์
  Accu Sclupt ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ทิ้งรอยแผลเป็นให้กังวล

  กำจัดโดยการผ่าตัด
  กำจัดโดยการผ่าตัด

  เลือกกรีดบริเวณที่จำเป็นและเห็นรอยแผลเป็นน้อยที่สุด เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก

การฟื้นฟูบริเวณที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมออก,
ต้องคำนึงถึงการแก้ไขรูปร่างตรงนั้นด้วย
เพื่อรูปทรงที่ดูดียิ่งขึ้น

เมื่อสารแปลกปลอมซึมเข้าเนื้อเยื่อรอบๆ จะทำให้เกิดรูปร่างที่ผิดเพี้ยนได้ ยิ่งความยืดหยุ่นของผิวเหลือน้อยลงเท่าใด จะเห็นลักษณะของรูปร่างที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งแปลกปลอมมากขึ้นเท่านั้น และอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาได้ ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหานี้คือต้องกำจัดสารแปลกปลอมออกเท่านั้น

นอกจากการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกแล้ว บาโนบากิมุ่งเน้นที่จะแก้ไขบริเวณโดยรอบให้มีสภาพและรูปทรงที่ดูดีมากยิ่งขึ้น อย่างการรักษาเนื้อเยื่อและสีผิวที่คล้ำ เนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนด้วยโปรแกรมดูแลหลังผ่าตัด หรือจะเป็นการศัลยกรรมยกกระชับควบคู่กันเพื่อช่วยยกกระชับผิวที่เสียความยืดหยุ่นจากการฉีดสารแปลกปลอม

นอกจากนี้การใช้วัสดุเสริมที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์และมีความปลอดภัยแทนที่ในบริเวณที่เคยฉีดสารแปลกปลอม จะช่วยให้คงรูปบริเวณนั้นได้อย่างสวยงามและสร้างความพึงพอใจหลังผ่าตัดได้มากกว่า

การดูแลหลังกำจัดสิ่งแปลกปลอมออก ของบาโนบากิ
 • ระบบการรักษาที่ช่วยในการพักฟื้น
  ระบบการรักษาที่ช่วยในการพักฟื้น

  โปรแกรมช่วยฟื้นฟู
  เนื้อเยื่อที่บอบช้ำ
  ด้วยการอบออกซิเจน

 • ทำควบคู่กับการศัลยกรรมชะลอวัย
  ทำควบคู่กับการศัลยกรรมชะลอวัย

  สามารถรักษาผิวที่อาจเกิดการหย่อนคล้อย
  หลังกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยหัตถกรรม
  หรือการยกกระชับเพื่อผลลัพธ์ที่ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

 • เปลี่ยนเป็นวัสดุเสริมหรือใช้เนื้อเยื่อตนเองแทนที่
  เปลี่ยนเป็นวัสดุเสริมหรือ
  ใช้เนื้อเยื่อตนเองแทนที่

  แทนที่บริเวณที่เคยฉีดสารแปลกปลอม
  ด้วยวัสดุเสริมที่ผ่านการรับรองและมีความปลอดภัย เพื่อรูปทรงที่สวยงามและความพึงพอใจในระยะยาว

การกำจัดสิ่งแปลกปลอมในจมูกที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องบาโนบากิเท่านั้น

จมูกคือบริเวณที่หากฉีดสารแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดผลข้างเคียงได้ชัดเจนที่สุด
ต่อให้ใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ก็สามารถเกิดได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
วิธีการผ่าตัดและการเข้ากันได้ของร่างกายกับวัสดุนั้น ๆ ดังนั้นการกำจัดสารแปลกปลอมที่จมูกจึงถือเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างยุ่งยากและควรทำควบคู่กับการศัลยกรรมจมูก

บาโนบากิจึงดำเนินการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยเลือกจุดที่ต้องกำจัดสารแปลกปลอมอย่างเหมาะสมและปลอดภัยให้กระทบกับเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบน้อยที่สุดและเสริมจมูกด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับรูปทรงจมูกของแต่ละท่าน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะคำนวณความยาว ความโด่ง รวมถึงความยืดหยุ่นของผิวจมูก ก่อนเลือกใช้วัสดุ ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดปลอดภัยและได้ทรงจมูกดูสวยได้รูปมากขึ้น

DR.ลีฮยอนแท็ก
การกำจัดสิ่งแปลกปลอมในจมูก ของบาโนบากิ
 • เทคโนโลยีการกำจัดสารแปลกปลอมที่แม่นยำ
  เทคโนโลยีการกำจัดสารแปลกปลอม
  ที่แม่นยำ
 • ทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และทักษะการศัลยกรรมจมูกมายาวนาน
  ทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์
  และทักษะการศัลยกรรมจมูกมายาวนาน
 • แก้ไขผลข้างเคียงจากสารแปลกปลอมพร้อมค้นหารูปทรงจมูกที่มีเสน่ห์
  แก้ไขผลข้างเคียงจากสารแปลกปลอม
  พร้อมค้นหารูปทรงจมูกที่มีเสน่ห์

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ~ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 • วิธีวางยา

  ยานอนหลับ/ยาสลบ

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 7 ~ 10 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 2 ~ 3 ครั้ง

 • พักฟื้น

  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัด

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

ระยะฟื้นตัวของการกำจัดสารแปลกปลอมแบบไม่กรีดจะค่อนข้างสั้นกว่า
ในช่วงที่ยาสลบกำลังหมดฤทธิ์ อาจรู้สึกเจ็บแปลบๆได้ เมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับ ขณะทำการตัดไหมหรือผ่าตัดอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือกระแทกบริเวณที่ผ่าตัด เพื่อไม่ให้บริเวณนั้น ๆ เสียงรูปทรง

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล