바노바기성형외과의원

모바일 헤더 배경
닫기

Main Menu

banobagi 20th since 2000
딤처리

ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการศัลยกรรมที่ถูกต้อง

ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งที่ 2

ปรับแก้ให้โครงหน้าเท่ากัน รวมทั้งรักษารอยแผลเป็น

 • #แก้ไขรูปร่างและการทำงานของอวัยวะ
 • #ประสบการณ์และความรู้ที่มีมายาวนาน

ปากแหว่งเพดานโหว่
เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด

การแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ไม่ใช่การผ่าตัดที่เย็บปิดโดยง่าย
แต่จำเป็นต้องได้รับความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคที่ใช้แก้ไขอย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่ต้องแก้ไขแต่ละส่วน เรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่ใช้หลายวิธีและซับซ้อนมากพอสมควร

ดังนั้น บาโนบากิจึงดำเนินการแก้ไขครั้งที่ 2 รวมกันทั้งในส่วนของด้านศัลยกรรม ด้านทันตกรรมและด้านผิวหนัง
โดยแก้ไขทั้งรูปร่างและการทำงานของแต่ละส่วน ปรับการเรียงตัวของโครงสร้างฟัน รวมทั้งดูแลแผลเป็นด้วย
อีกทั้ง ด้วยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากขึ้น

ปากแหว่งเพดานโหว่
ความผิดปกติของใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิด
ความผิดปกติที่ริมฝีปาก เหงือก และเพดานปากมีรอยแตก
ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิด

หลังจากเกิดมาได้ประมาณ 2-4 เดือนจะมีการผ่าตัดแก้ไขครั้งแรก โดยการเย็บรอยแตกให้เข้าด้วยกัน

หากผ่าตัดครั้งแรกแล้วยังไม่เพียงพอ
จำเป็นต้องผ่าตัดครั้งที่ 2

แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องน่าเสียดายที่การผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่จะไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งแรก
ในช่วงวัยเด็ก ภายนอกจะไม่ได้ดูผิดปกติมากเนื่องจากทำการผ่าตัดครั้งแรกมาแล้ว แต่เมื่อผ่านช่วงวัยรุ่นไปจะเห็นได้ชัดว่ารูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเฉียบพลัน ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นกังวลมาก
ถึงแม้จะทำการผ่าตัดแก้ไขไปแล้ว แต่ผิวหนังและเพดานปากที่แตกก็มีการเจริญเติบโตขึ้น ทำให้ยิ่งเห็นว่าสมมาตรของใบหน้าไม่เท่ากันมากขึ้น ทั้งจมูก ฟัน เหงือกและบริเวณเหนือคาง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูไม่เท่ากัน

กรณีเช่นนี้ แนะนำให้เข้ามาพบแพทย์เพื่อพิจารณาโครงหน้าและรอยแผลเป็นเพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งที่ 2ที่บาโนบากิ

สาเหตุ ที่จำเป็นต้อง
ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ ครั้งที่ 2
 • การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงจมูก
  การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงจมูก

  หลังผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งแรก กระดูกหรือกระดูกอ่อนและผิวหนังมีการเจริญเติบโตขึ้นแบบไม่เท่ากัน ทำให้ปลายจมูก รูจมูก ปีกจมูกและสันจมูกโดยรวมก็เอียงไปด้วย อาการเอียงของจมูกนี้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดและการทำงานของอวัยวะก็ลดลงไปด้วย

 • การเปลี่ยนแปลงของร่องเหนือริมฝีปากและริมผีปาก
  การเปลี่ยนแปลงของร่องเหนือริมฝีปากและริมผีปาก

  หลังจากผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งแรก บริเวณเหนือริมฝีปากยาวลงมาจนถึงริมฝีปากจะเหลือรอยแผลเป็นไว้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อความไม่เท่ากันของอวัยวะมีการเติบโตมากขึ้น รอยแตกและลักษณะที่ยื่นออกมาก็จะเห็นชัดขึ้น

 • การพัฒนาที่ไม่เท่ากันของใบหน้าและฟัน
  การพัฒนาที่ไม่เท่ากันของใบหน้าและฟัน

  ทุกส่วนร่างกายคนเราจะมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด คนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ที่จมูกหรือเพดานปากพัฒนาไปไม่พร้อมกันจะส่งผลให้ฟันและคางเติบโตไปอย่างไม่เท่ากันด้วยเช่นกัน

บาโนบากิทำการผ่าตัดแก้ไขทั้งในด้านความงามและประสิทธิภาพของแต่ละส่วนได้

ร่องรอยปากแหว่งเพดานโหว่หลังจากเติบโตได้เต็มที่จะมีหลายแบบและเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้
ด้วยเหตุนี้ การผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งที่ 2 จึงสำคัญที่จะต้องทราบระดับการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งให้ได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งจมูกและปากถือเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หายใจ การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งผลต่อการหายใจด้วยจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไข
บาโนบากิเน้นในส่วนนี้และทำการผ่าตัดโดยแก้ไขทั้งด้านความสวยงามและการทำงานของทั้งหมดด้วยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะแต่ละส่วน
ไม่ว่าจะเป็นจมูก ร่องเหนือริมฝีปากและปาก รวมไปถึงโครงหน้าด้วย
เพราะถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ กระดูกอ่อนและกระดูก

แก้ไขจมูกที่เปลี่ยนรูป

เพื่อทำการแก้ไขจมูกเอียงที่เกิดจากการเติบโตที่ไม่สมส่วน จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความซับซ้อนของโครงสร้างภายในทุกส่วน หากแก้ไขแค่รูปทรงที่มองเห็นเท่านั้น กล้ามเนื้อที่ขยับตัวอยู่ตลอดและการดึงผิวหนังก็จะทำให้กลับมาไม่เท่ากันเหมือนเดิมและในส่วนการทำงานของจมูกจะแก้ไขไม่ได้ทั้งหมด

บาโนบากิปรับแก้จมูกโดยใช้วัสดุเสริมหรือกระดูกอ่อนของตนเองและเหลากระดูกเพื่อให้เท่ากันมากที่สุดโดยจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัลยกรรมจมูกเอียง
 • STEP 01
  STEP 01
 • STEP 02
  STEP 02
 • STEP 03
  STEP 03
 • STEP 04
  STEP 04

* รูปภาพด้านบนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการผ่าตัดเท่านั้น วิธีผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของแต่ละบุคคล

แก้ไขร่องเหนือริมฝีปากและริมฝีปากที่เปลี่ยนรูป

การผ่าตัดแก้ไขในครั้งแรกจะเหลือรอยแผลเป็นให้เห็นค่อนข้างชัดและรูปปากที่ผิดปกติโดยการกรีดเนื้อเยื่อส่วนใหญ่และเย็บปิดใหม่
ในกรณีจำเป็นต้องมีการใช้กระดูกอ่อนหลังหูอาจมีการใช้กระดูกอ่อนในจมูกเพื่อจัดทรงร่องเหนือริมฝีปากด้วย

ทำการกรีดและเย็บปิดแผลอย่างประณีตและหลังจากผ่าตัดจะมีการดูแลรักษารอยแผลเป็นที่ร่วมมือกับคลีนิกผิวหนัง

 • STEP 01
  STEP 01
 • STEP 02
  STEP 02
 • STEP 03
  STEP 03
 • STEP 04
  STEP 04
แก้ไขโครงสร้างและฟันที่เปลี่ยนรูป

บาโนบากิคำนึงถึงกรณีที่มีผลกระทบกับโครงหน้าหรือการเรียงตัวของฟันและสามารถจัดฟันหรือศัลยกรรมปรับโครงหน้าควบคู่ไปด้วย

วางแผนการจัดฟันและแก้ไขโครงหน้าอย่างละเอียดผ่านการผ่าตัดจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ยาวนาน

 • ก่อนผ่าตัด
  ก่อนผ่าตัด
 • จัดฟัน

  or

  ศัลยกรรมโครงหน้า
 • หลังผ่าตัด 6 เดือน
  หลังผ่าตัด 6 เดือน

* รูปภาพด้านบนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการผ่าตัดเท่านั้น วิธีผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของแต่ละบุคคล
รูปที่เห็นอาจมีความแตกต่างกับตัวจริงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการถ่ายภาพ, ภาพนี้ได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้ว

บาโนบากิทำการผ่าตัดเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยหัวข้อการรักษาทั้ง 3 ข้อ

การผ่าตัดครั้งที่ 2 ไม่ใช่การผ่าตัดเย็บปิดง่ายๆ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับแต่ละส่วนที่จะทำการแก้ไขและมีความชำนาญในการผ่าตัดแก้ไข เรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดและยากพอสมควร
ดังนั้น บาโนบากิจึงทำการแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนผ่านการร่วมมือกับทีมแพทย์ศัลยกรรม ทันตกรรมและผิวหนัง

แก้ไขรูปลักษณ์และการทำงานของแต่ละส่วนและบางกรณีจำเป็นต้องแก้ไขฟันและโครงหน้า รวมทั้งดูแลรอยแผลเป็นด้วย อีกทั้งยังเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาวะของคนไข้แต่ละบุคคลด้วยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

แผนกศัลยกรรมความงาม + แผนกทันตกรรม + แผนกผิวหนัง

ข้อดีการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ครั้งที่ 2 ของบาโนบากิ

 • ผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่น่าพอใจพร้อมกับป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ
  ผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่น่าพอใจพร้อมกับป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ
 • + การผ่าตัดแก้ไขที่ผสมผสานกันทั้งด้านศัลยกรรม, ทันตกรรมและผิวหนัง

 • + เลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล

 • + ดูแลหลังผ่าตัดที่ช่วยให้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว เช่น Rapid Healing เป็นต้น

ฟื้นตัวเร็วและผลลัพธ์เป็นธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัด

บาโนบากิมีการดูแลหลังผ่าตัดร่วมกับ *Rapid Healing Project ที่ช่วยให้เนื้อเยื่อไม่ได้รับความเสียหายและช่วยในการฟื้นตัวได้เร็วและหลงเหลืออาการเจ็บปวดค่อนข้างน้อย
อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับทางแผนกผิวหนังในการดูแลรักษารอยแผลเป็นหลังผ่าตัดด้วย

Rapid Healing Project

โปรแกรมดูแลที่ช่วยให้อาการบวม, รอยช้ำและความเจ็บปวดลดลงไปได้ถึง 30~50%

 • เทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต
  เทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต

  ทำการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคขั้นสูงและและประสบการณ์ดูแลคนไข้มาอย่างยาวนาน ทำให้ช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดได้

 • รักษาโดยการใช้ยาทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
  รักษาโดยการใช้ยาทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

  ทำการรักษาโดยใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนจากการตรวจร่างกายคนไข้อย่างละเอียด เพื่อทำให้การฟื้นตัวเป็นปกติเร็วมากขึ้น

 • ยา Rapid Healing
  ยา Rapid Healing

  ทานยา Rapid Healing ที่จะช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอย และยังช่วยบรรเทาอาการบวมและรอยช้ำได้อีกด้วย

 • Cica Bio Arnica Extractim Cream
  Cica Bio Arnica
  Extractim Cream

  ช่วยลดอาการบวมและรอยช้ำด้วยยาที่มาในรูปแบบครีม

 • Calm Laser
  Calm Laser

  ช่วยลดอาการเจ็บปวด, อาการอักเสบและบวมน้ำด้วยการใช้เครื่องเลเซอร์

ข้อมูลการผ่าตัด

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ~ 2 ชั่วโมง
  (อาจแตกต่างกันตามวิธีการผ่าตัด)

 • วิธีวางยา

  ยานอนหลับ

 • ตัดไหม

  เอาออกประมาณ 5 วันหลังผ่าตัด

 • นอนโรงพยาบาล

  กลับบ้านได้เลย

 • เช็คอัพ

  ประมาณ 2~3 ครั้ง และทำเลเซอร์เพิ่มเติม

 • พักฟื้น

  ประมาณ 7~14 วันหลังทำ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ระดับอาการปวดหลังผ่าตัด
 1. square
 2. square
 3. square
 4. square
 5. square
 6. square
 7. square
 8. square
 9. square
 10. square

ในช่วงที่ยาสลบกำลังหมดฤทธิ์ อาจรู้สึกเจ็บแปลบๆได้ เมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับ
ขณะทำการตัดไหมหรือผ่าตัดอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อย
กรณีที่ใช้วัสดุเสริมอย่างง่าย หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือกระแทกบริเวณที่ผ่าตัด เพื่อไม่ให้บริเวณที่ผ่าตัดไม่เสียรูปทรง

* เป็นค่าเฉลี่ยจากการทำแบบสอบถามหลังผ่าตัดของคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาจริง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล

คลิก เพื่อดูรูปก่อน – หลังผ่าตัด

비포&애프터 보기

BEFORE & AFTER

ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด3เดือน
ก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัด3เดือน

※ รูปที่เห็นอาจมีความแตกต่างกับตัวจริงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการถ่ายภาพ, ภาพนี้ได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้ว